Adverts

Feb 20, 2013

MSAADA KWA WANDISHI WA HABARI NA WANAOSHINDWA KUUNGANISHA SENTENSI ZA KIMOMBO

KUNA MANENO YANAYOWEZA KUTUMIKA KUUNGANISHA PARAGRAPH MOJA NA NYINGINE YENYE MTIRIRIKO WA MANENO  HASA WALE WANAOANDIKA KWA KIMOMBO!! (CONJUNCTIVE ADVERBS)

Accordingly, furthermore, meanwhile, meanwhile, still, also, hence, moreover, subsequently, anyway, however, nether less, then, besides, incidentally, next, therefore, certainly, indeed, nonetheless, therefore, then, thus, consequently, instead, otherwise, finally, likewise, similarly.