Adverts

Feb 2, 2013

HAPA ILIKUWA NYOA KIPARAA RAAAAAA

KUNYWA UNACHOTAKA ROHO ITULIEEEE
HAPA MWENDO WA JONGOO NA MATEMBELE EEEE
NYOA KIPARAAA RAAAA, KIPARAAA RAAAA KIPARAAA